1

موضوع: خواندن آخرین رکورد درج شده در دیتابیس

سلام
من می خوام اطلاعات درج شده در دیتابیس رو فراخوانی کنم. این کار رو هم با استفاده از دستور select انجام می دم و مثلا 20 تا رکورد آخر را فراخوانی می کنم.
منتهی می خوام فقطآخرین رکورد درج شده در جدول را فراخوانی کنم برای همین تو برنامه قبلی از دستور last استفاده می کنم. منتهی برنامه error نمی ده ولی هیچ داده ای رو هم نشون نمی ده. فقط یک صفحه خالی می یاد.

این برنامه ای که 20 رکورد آخر را نشون می دهد اما select where رو که پاک می کنم جاش last می نویسم اتفاقی نمی افتد .

<?php
$con = mysql_connect("","","");
if (!$con)
  {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
  }

mysql_select_DB("mydata", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM  registrationtable WHERE id>=380 ");

echo "<table border='1'>
<tr>
<th>id</th>
<th>title</th>
</tr>";

while($row = mysql_fetch_array($result))
  {
  echo "<tr>";
  echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['title'] . "</td>";
  echo "</tr>";
  }
echo "</table>";

mysql_close($con);
?>

امتیاز بالا امتیاز پایین