1

موضوع: خالی شدن مقدار

سلام
بنده یک فایل php دارم که ابتدا کدش
<?php
if($_POST['type'] == 'cache'){
   
    echo _OP_CACHE_CLEAR(); exit;
   
} else if($_POST['type'] == 'config'){
   
    if(strlen($_POST['value']) > 0 && strlen($_POST['id']) > 0){
        if(config_update($_POST['id'], $_POST['value'])){
            echo $_POST['value']; exit;
        } else {
            echo $_POST['value'].' - (error: FUNCTION QUERY)'; exit;
        }   
           
    } else {
        echo $_POST['value'].' - (error: value)'; exit;
    }
}
?>
به این صورت است و در قسمت ویرایش این طور است که مثلا برای انجام کاری مقداری امتیاز باید بدهم
<td width="120">امتیاز انجام عضویت استاندارد:</td>
<td class="op-tip edit" id="signup_st_score" title="امتیاز انجام عضویت درخواستی استاندارد توسط کاربران">'.config('signup_st_score').'</td>
ولی وقتی می خواهم در پنل مدیریت برای آنها امتیاز قرار دهم ابتدا ثبت می شود ولی وقتی صفحه را دوباره بارگذاری میکنم دوباره نوشته click to edit

امتیاز بالا امتیاز پایین